Historia Festiwalu

Po powodzi w Bogatyni w 2010 roku, III edycja Festiwalu nie mogła odbyć się w zaplanowanym terminie. Nie znaczy to jednak, że twórcy Festiwalu przeszli obojętnie wobec tej strasznej tragedii. Z inicjatywy Krzysztofa Witkowskiego już w kilka tygodni po powodzi Festiwal przybrał kształt imprezy objazdowej pn. ,,Hałda Jazz Powodzianom’’ i pięknie zabrzmiał w kilku miastach Dolnego Śląska. Każdy z koncertów, które odbyły się podczas tej trasy, dedykowany był bogatyńskim powodzianom. Na nasze zaproszenie do akcji włączyli się wówczas Tomasz Stańko, Marek Niedźwiecki, program III Polskiego Radia, Telewizja Polska i Polska Akcja Humanitarna (PAH), dzięki której możliwe było przeprowadzenie zbiórki publicznej. Za pośrednictwem PAH cały dochód z akcji został przekazany na pomoc ofi arom powodzi. Publiczność, która przybyła na koncerty, a także słuchacze radiowej ,,Trójki”, zareagowali na nasz apel i wysyłali do wszystkich operatorów telefonii komórkowej charytatywne sms-y o treści „Pomoc dla Bogatyni”. Wszystkim za to wsparcie serdecznie dziękujemy.
 
 III Międzynarodowy Festiwal ,,Hałda Jazz’’ odbył się w Bogatyni późną jesienią 2010 roku, zamiast – jak pierwotnie planowaliśmy – we wrześniu. Ta edycja Festiwalu finansowana była ze środków budżetowych Gminy Bogatynia, zaplanowanych na ten cel dużo wcześniej. Była to znakomita okazja, aby przed mieszkańcami Bogatyni podsumować trasę koncertową, jaką odbyliśmy, realizując przedsięwzięcie pn. ,,Hałda Jazz Powodzianom’’. 22 października 2010 r. na scenie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury „spotkały się” zatem dwie imprezy – pierwotna, czyli Festiwal „Hałda Jazz” oraz jej „dziecko”, czyli „Hałda Jazz Powodzianom”.
Tego samego dnia na antenie radiowej ,,Trójki’’, podczas popularnej audycji „Markomania”, na rzecz powodzian z Bogatyni zlicytowano za 36 tys. zł trąbkę, ofi arowaną nam przez Tomasza Stańko. Kilka miesięcy później organizatorzy zbiórki publicznej (m.in. Polska Akcja Humanitarna)  poinformowali, że na rzecz powodzian z Bogatyni uzbierano łącznie 93 tys. zł. Niestety, lokalne media błędnie zinterpretowały te wydarzenia, pomyliły niektóre fakty i powiązały ze sobą dwie imprezy.
W efekcie opinia publiczna otrzymała szereg nieprawdziwych informacji, które wprowadzały w błąd lokalną społeczność i naruszały dobra osobiste organizatora Festiwalu „Hałda Jazz”. Do dziś nie zamieszczono (mimo obietnic) żadnego sprostowania i nie podano opinii publicznej rzeczywistego toku zdarzeń, jakie miały miejsce po powodzi ‘2010.
Mimo złej atmosfery, jaka wytworzyła się wówczas wokół „Hałdy”, postanowiliśmy zachować cykliczność i zorganizować kolejną edycję naszego prestiżowego i cenionego – tak w Polsce, jak i w Europie - Festiwalu. IV edycja ”Hałdy” w 2011 roku przeniosła się do Czech i zachwyciła mieszkańców Pragi. Właśnie tam, do jednego z najpopularniejszych europejskich klubów jazzowych, Krzysztof Witkowski zaprosił wówczas kilka międzynarodowych sław jazzu (wystąpił m.in. John Betsch). 
 
Jest nam niezmiernie miło, że Międzynarodowy Festiwal ,,Hałda Jazz’’ może powrócić do Bogatyni.