Sztab organizacyjny

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Jerzy Stachyra

Dyrektor BOK Marta Cholewińska

Dyrektor Artystyczny Krzysztof Witkowski

Finanse Anna Górecka

Owietlenie Krzysztof Kasprzyk

Agencja Art - Artur Florkowski

Fotografie Mariusz Wujec

Kierownik Sceny Roman Szaton

Kierownik Techniczny Arek Junik

Organizacja Beata Bystrykowska

Organizacja Jolanta Pieczara

Organizacja Jolanta Wierzbicka

Organizacja Małgorzata Junik

Organizacja Monika Włodarczyk-G‘siorowska