JOANNA ŚWINIARSKA

WOKALISTKA

Absolwentka wokalistyki Instytutu Jazzu Katowickiej Akademii Muzycznej. Stypendystka Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „Młody Twórca“. Laureatka i finalistka festiwali i konkursów m. in. „Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową“, „Niemen NonStop“, „Tribute to Szpilman“. Leaderka „Joanna Świniarska Quartet“, z którym zarejestrowała swój pierwszy autorski album. Na stałe współpracuje z zespołem wokalnym „The Sound Pack“.