KRZYSZTOF GUMIENNY

GITARZYSTA

Edukację muzyczną rozpoczął w PSM I-go st. w Lubinie, następnie edukował się we Wrocławskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej oraz na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warsztat gitarowy szkolił na licznych kursach pod okiem takich muzyków, jak m.in.: Jarosław Śmietana, Marek Napiórkowski, Artur Lesicki, Susan Weinert, Daniel Popialkiewicz, Gabriel Niedziela, Marek Raduli.